Kesenek Bilgi Sistemi

Uygulama Detay Bilgileri

Kesenek Bilgi Sistemi

Kesenek Bilgi Sistemi, 5510 Sayılı Kanunun 4-c statüsünde çalışan sigortalıların, çalıştıkları resmi işyerleri tarafından sigorta primleri, genel sağlık sigortası, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammını gönderdikleri uygulamadır. Bu gönderme asıl mahiyette veya ek olarak gönderme yapılabilir.

Bu uygulama ile 5510 Sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerine ait tahakkuk-tahsilat-borç ve diğer bilgilerin sorgulanmalarını da sağlar.

Bu uygulamaya girişler kanunda öngörülen süreler içerisinde yapılmadığı taktirde  idari para cezası (İPC) uygulanır.

DÖKÜMANLAR
KÜNYE

Mevzuat Birimi

İletişim Bilgileri
  • SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • SPGM. PRİMLER DAİRE BAŞKANLIĞI
  • Telefon: 0(312)458 71 61 - 62
  • E-Posta: spgm_primlerdb@sgk.gov.tr

Yazılım Birimi

İletişim Bilgileri
  • HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • HSGM. SİGORTA YAZILIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
  • Telefon: 0(312)595 87 70 / 8814-7822
  • E-Posta: hsgm_siydb@sgk.gov.tr