E-SGK Uygulamaları ve E-SGK Şifre

Uygulama Detay Bilgileri

E-SGK Uygulamaları ve E-SGK Şifre

İşverenlerin e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra E-Bildirge kullanıcısı olduğu işyerleri için e-SGK uygulamalarına giriş yapabildikleri platformdur. E-devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra 9 adet e-SGK uygulamasına erişim mümkündür. Bu uygulamalar aşağıda sıralanmıştır:


1-    E-Bildirge Uygulaması: Uygulamadaki işlemleri 14 menü altında toplamak mümkündür:

a.    Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri menüsü;
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel veya resmi nitelikteki işyeri işverenleri/aracıları/sigortalıyı geçici olarak devir alanlar tarafından SGK’ya her ay gönderilmesi gereken belgedir. Bu menü altında;

•    “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş (Asıl)”,
•    “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş (Ek)”,
•    “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş (İptal)”,
•    “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosya Transferi”,
•    “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Onaylama”,
•    “Onaylanmış Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Görüntüleme” işlemleri yapılabilmektedir.

b.    4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş
4447 S.K. Geçici 10. Md. Kapsamında (6111 kanun numaralı) teşvikten yararlandırılmak istenilen sigortalının şartlarının kontrol edilip tanımlandığı uygulamadır.
c.    Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi
4447 S.K. 30. Md. Kapsamında (14857 kanun numaralı) teşvikten yararlandırılmak istenilen sigortalının şartlarının kontrol edilip tanımlandığı uygulamadır.
d.    İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi
4447 S.K. Geçici 15. Md. Kapsamında (6645 kanun numaralı) teşvikten yararlandırılmak istenilen sigortalının şartlarının kontrol edilip tanımlandığı uygulamadır.
e.    4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği
4447 S.K. Geçici 17. Md. Kapsamında (687-1687 kanun numaralı) teşvikten yararlandırılmak istenilen sigortalının şartlarının kontrol edilip tanımlandığı uygulamadır.
f.    Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler
Kurum tarafından yapılan kontrollerde teşviklerden yersiz yararlanılmış olduğu tespit edilen dönemlerin ve/veya sigortalıların işverenlerce görüntülenebileceği uygulamadır.
g.    Sigortalı Hesap Fişi İşlemleri
Uygulama sayesinde, sigortalıların hastalık ve analık sigortası kollarından sağlık yardımı alabilmesi ile ölümü veya son çalışmalarının Kurumca hemen bilinmesi gereken diğer hallerde “Hesap Fişi Girişi” seçeneği ile provizyon alınması sağlanabilmektedir.
h.    Kullanıcı İşlemleri
İşverenler bu menü altından;
i.    Vergi Numarası Giriş / Güncelleme ve
ii.    Şifre Güncelleme işlemlerini yerine getirebilmektedirler.
i.    İşveren Borç Görüntüleme(Geçmiş Dönem, Müfredat, Banka Emanet, İcra Bilgileri)
Bu menüden işyerinin kanun kapsamına alınış tarihinden itibaren tüm borç türleri bazında borç/alacak durumunun görüntülenmesi, ilgili banka ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında mutabakat alınamamış ve dolayısıyla prim borçlarına karşılık olarak ödenememiş tutarlar yani banka emanetlerinin görüntülenmesi, işyerinin dönem bazında tahakkuk ve tahsilat bilgilerinden oluşan müfredat kartının görüntülenmesi ve işverenlerin icra bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmaktadır.
j.    T.C. Kimlik No'dan Sigortalı Sorgulama
Bu ekran özellikle ilk kez işe başlayan sigortalı için istenen SSK sicil numarasının henüz tarafınıza ulaşmamış olabileceği durumlarda, söz konusu çalışanların sicil numaralarını öğrenebilmek için tasarlanmıştır.
k.    İşkur Meslek Kod Güncelleme/Görüntüleme
İşverenlerin meslek kodu güncelleme/görüntüleme kapsamındaki işlemlerini yaptıkları bölümdür.
l.    Sigortalı çalıştırmaya ara verme/ başlama Giriş ve Güncelleme
İşverenlerin sigortalı çalıştırmaya başlamaları ya da ara vermelerine yönelik bilgi girişi ve / veya güncellemelerini yapabildikleri bölümdür.
m.    işyeri yeni NACE kodu talep sistemi
işverenlerin İşkolu kodu girişi veya işkolu kodu değişiklik talebinde bulunmak için kullandıkları bölümdür.
n.    E posta güncelleme ekranı
İşverenlerin e-posta bilgilerini güncelleyebildikleri bölümdür.

2-    E-Borcu Yoktur Uygulaması:

İşverenlerin ihalelere girebilmesi için gereken borcu yoktur belgesinin eğer işveren tarafından aktivasyon işlemleri yaptırıldıysa E-Borcu Yoktur belgesi olarak alınabildiği uygulamadır.


3-    Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi:
4447 S.K. 30. Md. Kapsamında (14857 kanun numaralı) teşvikten yararlandırılmak istenilen sigortalının şartlarının kontrol edilip tanımlandığı uygulamadır.


4-    İş Kazası Meslek Hastalığı E-Bildirim:
İş Kazası geçiren ya da meslek hastalığına yakalan sigortalılar için işverenleri tarafından kanunen bildirmekle yükümlü oldukları elektronik form uygulamasıdır.


5-    İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi:
4447 S.K. Geçici 15. Md. Kapsamında (6645 kanun numaralı) teşvikten yararlandırılmak istenilen sigortalının şartlarının kontrol edilip tanımlandığı uygulamadır.


6-    İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri:
Sigortalı işe giriş bildirgesi hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a), 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık sigortalıları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (4/b) (vergi mükellefi, esnaf, şirket ortağı, tarımsal faaliyette bulunan sigortalı jokey ve antrenörler) sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a),  506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık sigortalıları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (4/b) (vergi mükellefi, esnaf, şirket ortağı, tarımsal faaliyette bulunan sigortalı,  jokey ve antrenörler)sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.


7-    İşyeri Nace Değişiklik Talep:
İşverenlerin işkolu kodu değişiklik talebinde bulunabilmelerine imkân sağlayan uygulamadır.


8-    İşyeri UAVT Adres Giriş:
İşverenlerin adres bilgilerinde değişiklik olması, yanlışlık bulunması vb. durumlarda, kayıtlı işyeri adres bilgilerini güncellemelerine imkân sağlayan uygulamadır.


9-    Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler:
Kurum tarafından yapılan kontrollerde teşviklerden yersiz yararlanılmış dönemlerin ve/veya sigortalıların işverenlerce görüntülenebileceği uygulamadır.

DÖKÜMANLAR
    Döküman Bulunmamaktadır.
KÜNYE

Mevzuat Birimi

İletişim Bilgileri
  • SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • SPGM. İŞVERENLER DAİRE BAŞKANLIĞI
  • Telefon: 0(312)458 71 10-432 12 58-432 12 96
  • E-Posta: isverenlerprimDB@sgk.gov.tr

Yazılım Birimi

İletişim Bilgileri
  • HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • HSGM. SİGORTA YAZILIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
  • Telefon: 0(312)595 87 70 / 8814-7822
  • E-Posta: hsgm_siydb@sgk.gov.tr