Web Content Viewer Header eSGK

Actions
Loading...
SGK
 
 
 
 

E SGK - SGK UYGULAMALAR PORTALI

Web Content Viewer Content eSGK

Actions
Loading...
Sayfayı Paylaş
 

E-Bildirge

E-Bildirge Uygulamasına Hoşgeldiniz

13.07.2018

DUYURU

            Bilindiği üzere, sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz yararlanan ve Kurumumuz hatalı teşvik listelerinde yer alan işverenlerimizce, hata listelerinde yer alan kayıtlar düzeltilmediği sürece e-Bildirge üzerinden cari aya ait kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi son üç gün hariç olmak üzere engellenmiştir.

            Ancak, Kurumumuzca 2014 yılından günümüze kadar uygulanmakta olan bu düzenleme 2018/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinden başlayacak şekilde uygulamadan kaldırılmıştır.

            Dolayısıyla, sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz yararlanan işverenlerimizce hatalı teşvik listesinde yer alan hatalı kayıtlar düzeltilmediği sürece 2018/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, hata listesinde yer alan kanun numaralı belge seçilerek cari ayda son üç gün de dahil olmak üzere belge verilmesine izin verilmeyecektir.

            İşverenlerimize önemle duyurulur.

 

 

 03.10.2017

DUYURU

(ÖDEMESİ ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI HAKKINDA)

   5510 sayılı Kanunun  geçici 72 nci maddesine göre asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin,

 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar),

 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar),

 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 2017 tarihine kadar )

ödenmesi gerekmektedir.

İşverenlerimizin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri ve süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları açısından belirtilen tarihlere kadar ertelenen ve cari ay sigorta primlerini ödemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna ve işverenlerimize saygıyla duyurulur.

 

 

687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ (24.07.2017)

Bilindiği üzere, 687 sayılı KHK’da yer alan prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenlerce 2017/10 ve 2017/24 sayılı Genelgeler kapsamında;

- 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için “Sigortalı Giriş - 1/2/2017 ila 31/5/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,

- 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ise “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 01687 kanun numaralı belgeyle,

bildirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkan sağlamak amacıyla “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsüne “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin”  seçeneği olmak üzere ayrı bir menü eklenerek işletime açılmış, söz konusu menünün işletime açılmasına kadar geçen süre içerisinde ise 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsü üzerinden tanımlanan sigortalı kayıtları Kurumumuzca iptal edilmiştir. 

Bu defa, anılan destek kapsamına giren ve “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” menüsü kullanılarak sisteme tanımlanan sigortalıların e-Bildirge programları üzerinden 01687 kanun numaralı belge ile bildirilebilmesine imkan sağlayan program düzenlemeleri tamamlanarak işletime açılmış, ancak Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan ve Kurumumuzca tanımlamaları iptal edilen sigortalıların işverenlerce 00687 kanun numarası ile bildirildikleri tespit edilmiştir.

Bu bakımdan, 2017/6.aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal olarak verilmesi gereken son gün olan 25/7/2017 tarihi saat 23:59’a kadar; 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için düzenlenen 00687 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin iptal edilerek, bu sigortalıların 01687 kanun numaralı belge ile bildirilmesi gerekmektedir.  

İşverenlerimize saygıyla duyurulur.

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü / İstihdam Teşvikleri  Daire Başkanlığı
           İrtibat    : Satılmış ÇELİK, Daire Başkanı                      E-posta  : istihdamtesvikleridb@sgk.gov.tr
           Adres     : Mithatpaşa Cd. No:7 Sıhhiye / ANKARA        Telefon  :(312) 458 71 59

 

DUYURU (21.07.2017)

E-Bildirgede 687 ve 1687 kanun numaralı belge gönderimi işletime açılmıştır. Ancak 00687 veya 01687 kanun numaralı belge XML Dosya Transferi ile yüklendikten sonra “Toplu kontrol” kullanımı geçici süre hizmet verememektedir. “Toplu kontrol” butonu yerine, ilgili belgedeki sigortalıların seçilerek “güncelle” butonuna tıklanması durumunda sigortalı uygunluğu kontrol edilecek; uygun ise sigortalı satırı “yeşil” renkte, uygun değil ise hata mesajı ekrana gelecektir. 

DUYURU (14.07.2017)

E-Bildirge uygulaması içerisinden ulaşılabilen 687 KHK teşvik tanımlama uygulaması, Bugün (14.07.2017) yeni genelgeye göre değiştirilip tekrar açılmıştır. E-Bildirgede 687 ve 1687 kanun numaralı belge gönderimi henüz açılmamıştır.

DUYURU (06.07.2017)

E-Bildirge uygulaması içerisinden ulaşılabilen 687 KHK teşvik tanımlama uygulaması. Bugün (06.07.2017) yapılan genelge değişikliğinin uygulamada da yapılması için geçici olarak kapatılmıştır.

DUYURU (16.06.2017)

        Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde asgari ücret destek tutarına esas günlük kazanç tutarı 164,70-TL. Bu tutarın altında Prime Esas Kazancı olan sigortalı çalıştırıp asgari ücret desteği almamışsanız işyeri sicil numaranızı ÇSGB, Çalışma Genel Müdürlüğü Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığına bildiriniz.                 

 

Künye

  • Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü – Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı
  • Telefon: 0 312 414 41 51
  • Faks: 0 312 414 42 70
  • esgkebildirge@sgk.gov.tr
 
 

Web Content Viewer Footer eSGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu / Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager